ninefleet - fleet management software logo

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ NINEFLEET.COM - STOFERNO.GR

Τελευταία Ενημέρωση: 25/01/2022

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπος stoferno.gr (στο εξής «Ιστότοπος») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία “ΣΤΟΦΕΡΝΩ AE” και τον διακριτικό τίτλο «Stoferno.gr» η οποία αποτελεί και την αποκλειστική νόμιμη δικαιούχο της παρούσας Ιστοσελίδας και του ονόματος χώρου (domain name) www.stoferno.gr, app.stoferno.gr και κάθε άλλη παρεμφερή ονομασία με το οποίο αυτή συνδέεται. Το γενικό περιεχόμενο προστατεύεται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ειδικότερα στοιχεία των ιστοσελίδων προστατεύονται από νόμους που σχετίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με εμπορικό απόρρητο, εμπορικών & βιομηχανικών μυστικών και περιουσίας, αθέμιτου ανταγωνισμού, ηλεκτρονικού εμπορίου, ασφάλειας οικονομικών συναλλαγών και έτερες σχετικές νομοθεσίες. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή η μίμηση τους, και δεν πρέπει να αφαιρείται ή να τροποποιείται οποιαδήποτε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων, ούτε κάποια άλλη ειδοποίηση για την ιδιοκτησία.

1.2. Ο επισκέπτης, ο χρήστης ή το εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου (εφεξής καλούμενοι άπαντες οι ανωτέρω χάριν συντομίας “Αποδέκτης” και η χρήση του όρου αυτού στο παρόν θα λογίζεται ότι αναφέρεται συνολικά σε όλους τους ανωτέρω), ως και ο Επαγγελματίας Χρήστης ή εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου, ο οποίος προβάλλεται ή καταχωρίζεται στον Ιστότοπο (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας «Επαγγελματίας Αποδέκτης») θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, το προσάρτημα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το προσάρτημα περί προσωπικών δεδομένων και το προσάρτημα περί της πολιτικής απορρήτου που ακολουθούν, τα οποία αποτελούν ένα αδιαίρετο και αδιάσπαστο σύνολο με το παρόν, πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατανοώντας ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ αυτού και της Εταιρείας, η αναντίρρητη αποδοχή της οποίας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και την χρήση των Υπηρεσιών αυτής.  

1.3 Ο Ιστότοπος έχει ως στόχο, κάνοντας, μεταξύ άλλων, χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου και ιδίως τεχνολογιών και μέσων πολυμεσικής πληροφόρησης, να εκμεταλλευτεί την δύναμη που παρέχει η ομαδική αγορά προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τελικό χρήστη/καταναλωτή με το μικρότερο δυνατό κόστος, στα πλαίσια της λειτουργίας του Ιστοτόπου, όπως αυτή ενδελεχώς περιγράφεται στο υπό 2 στοιχείο του παρόντος. 

1.4. Ο Ιστότοπος έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο αποδέκτης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών επέλθει.

1.5. Ακολούθως, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας καθώς αυτοί οι όροι χρήσης Ιστοσελίδας διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτής. Επομένως, η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη προς χρήση μόνον εφόσον ο χρήστης συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης δεν επιτρέπεται η πρόσβασή σας και η εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας μας. Αντιθέτως, με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, την παραμονή και χρήση αυτής, ο χρήστης καθώς και πάσης φύσεως έτερο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτών δηλώνετε ότι συμφωνείτε και συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους χρήσης.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1 Η Λειτουργία της Ιστοσελίδας συνίσταται, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι:

2.1.1Πραγματοποίηση παραγγελιών από συνεργαζόμενα καταστήματα και εμπορικά καταστήματα

α) Online περιήγησης,  ενημέρωσης και προβολής επαγγελματιών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες. 

β) Δυνατότητας με ποικίλους τρόπους online αναζήτησης και σύγκρισης υπηρεσιών ή/και προϊόντων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (εξειδίκευση, διαθεσιμότητα, τρόπους τιμολόγησης κλπ.). 

γ) Δυνατότητας online διαβίβασης εντολής λήψης προσφορών. 

δ) Διαμόρφωση καλαθιού και εντολής παραγγελίας 

ε) online πληρωμή

2.1.2 Άμεση εξυπηρέτηση και μεταφορά των παραγγελιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας από δίκτυο διανομέων και συνεργαζόμενων καταστημάτων.

2.1.3 Παροχή προσφορών, εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των εντολών ταχυμεταφορών από τρίτες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή/και ιδιώτες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας από δίκτυο διανομέων και συνεργαζόμενων καταστημάτων.

2.1.4 Παροχή ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από τα συνεργαζόμενα καταστήματα και δημιουργία βάσης δεδομένων και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών με σκοπό την επεξεργασία τους για σκοπό της εταιρείας όπως συμμορφώνεται με τους ΓΚΠΔ.

2.1.5 Στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων προς χρήση από τα καταστήματα που αφορούν τους αποδέκτες ή και τρίτους.

2.2  Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να εξυπηρετεί ως συμπληρωματικό εργαλείο για τη δραστηριότητα ταχυμεταφορών/courier που διαθέτει η εταιρεία, όπως συμβαδίζει και περεταίρω αναπτύσσεται η δραστηριότητα αυτή στους όρους “Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς” και στους “Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας Stoferno Courier” 

2.3 Η ιστοσελίδα μπορεί να διαθέσει ανά διαστήματα ή/και σε μόνιμη βάση διαφημιστικό χώρο για σκοπό δικό της ή/και τρίτους σε οποιαδήποτε σελίδα επιθυμεί ή κρίνει εύλογη η ίδια. 

3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, να τροποποιήσει, να εμπλουτίσει ή να μεταβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Ιστοσελίδα καθεμία από τις ανωτέρω υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει ή να προσθέσει και νέες Υπηρεσίες στα πλαίσια του σκοπού της και των προοπτικών ανάπτυξής της.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΧΡΗΣΤΗ Η΄ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

3.1 O επισκέπτης, ο χρήστης καθώς και το εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου (εφεξής καλούμενοι άπαντες οι ανωτέρω χάριν συντομίας “Αποδέκτης” και η χρήση του όρου αυτού στο παρόν θα λογίζεται ότι αναφέρεται συνολικά σε όλους τους ανωτέρω), θα πρέπει να είναι ενήλικας και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από ανηλίκους που βρίσκονται στην κηδεμονία του. Σε περίπτωση που δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις αυτές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

3.2 Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση κωδικών και την αποφυγή κάθε ανάρμοστης συμπεριφοράς όσον αφορά στη χρήση τέτοιων κωδικών που πιθανόν να έχει λάβει για χρήση στο δικτυακό τόπο. Στην περίπτωση που ο χρήστης ανακαλύψει ότι ο κωδικός του έχει διατεθεί ακούσια σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο που δεν έχει δικαιοδοσία ή ότι υφίσταται κίνδυνος κακής χρήσης, οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον ιστότοπο με απλό email στο info@stoferno.gr έτσι ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στον εν λόγω κωδικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για την κακή χρήση οποιουδήποτε Προσωπικού Κωδικού. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να υποχρεούται να διευκρινίσει τους λόγους, να ακυρώσει ή να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης του Χρήστη στην περιοχή που προστατεύεται με κωδικό αποκλείοντας τα Δεδομένα Χρήστη.

3.3 Ο Αποδέκτης οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο όπως ισχύει (NETIQUETTE), συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην ομαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου όσο και μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών αυτού.

3.4 Ο Αποδέκτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο ή την χρήση των παρερχομένων από αυτόν υπηρεσιών. Απαγορεύεται ακόμα ρητά η υιοθέτηση από τον Αποδέκτη πράξεων που συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό ή παράβαση του παρόντος ή κάθε ειδικότερης σύμβασης που ενδέχεται να συνάψει η Εταιρεία με τον Αποδέκτη και γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη ή παράνομη πρακτική, επιφυλασσόμενης της Εταιρείας να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την διασφάλιση των συμφερόντων της. 

3.5  Ο Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα παρέχει προς τον Ιστότοπο τα πραγματικά του προσωπικά στοιχεία, τον οποίο βαρύνει απολύτως και η σχετική ευθύνη. Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά, ως και κάθε άλλη πληροφορία ή ψηφιακό αρχείο που θα διαθέσει στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή, ούτε να οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόκληση αναληθών παραστάσεων σε τρίτους, ούτε με κανένα τρόπο να παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις του Συντάγματος και του Αστικού, Ποινικού και Εμπορικού Δικαίου, ή να γεννούν κάθε είδους διακρίσεις που βαίνουν σε βάρος της αξίας του ανθρώπου ως και κάθε μορφής ζωής, ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

3.6 Ο Αποδέκτης συναινεί ρητά διά του παρόντος και με την παροχή των ως άνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων ότι παρέχει προς την Εταιρεία την ρητή συναίνεσή του αυτά να τηρηθούν σε βάση δεδομένων που η Εταιρεία τηρεί και να χρησιμοποιηθούν τόσο από την τελευταία και από κάθε πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από αυτήν για κάθε σχετική με την λειτουργία του Ιστοτόπου επικοινωνία, ως και από κάθε τρίτο πρόσωπο, Επαγγελματία ή Συνεργάτη της, κατόπιν αιτήματός του για την παροχή κάποιας Υπηρεσίας από αυτόν ή την παροχή οικονομικής προσφοράς. Η επικοινωνία θα μπορεί να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως e-mail, sms ή τηλεφωνική κλήση.

3.7 Ο Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων στοιχείων των επαγγελματιών ή των χρηστών ή μελών του Ιστοτόπου, των χαρτών, φωτογραφιών ή video, μόνο για την ενδεδειγμένη και εγκεκριμένη από την Εταιρεία ανά περίπτωση χρήση. 

3.8 O Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες ή τα ψηφιακά αρχεία που θα αναρτά ή θα διοχετεύει στον Ιστότοπο θα είναι απολύτως ελεγμένα με δική του μέριμνα ώστε να μην περιέχουν οποιοδήποτε κακόβουλο ή εν γένει βλαβερό λογισμικό (malware) που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή καθυστέρηση στους servers ή τα συστήματα της Εταιρείας καθώς και οιουδήποτε τρίτου με τον οποίο αυτή συνεργάζεται, και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρονικές συσκευές ή τους servers των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή μελών του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά ιούς, trojans, worms κ.λπ., ούτε κάποιο άλλο αρχείο ή λογισμικό που θα παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα της Εταιρείας, των εργαζομένων σε αυτήν, των συνεργατών της και κάθε επισκέπτη, χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους του Ιστοτόπου. 

3.9 Αν και η εταιρία κάνει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει τον ιστότοπό της καθαρό από ιούς, αδυνατεί να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι δεν θα προσβληθεί από ιούς. Ο κάθε Χρήστης, για δική του προστασία, πρέπει να κάνει τις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα ανίχνευσης ιών πριν αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία.

3.10 Ρητά επίσης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τεχνικό ή μη τρόπο παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου στην λειτουργία του Ιστοτόπου, χωρίς ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 

3.11 Ο Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα απέχει από κάθε υβριστική, προσβλητική ή ρατσιστική ανάρτηση στον Ιστότοπο και, σε περίπτωση ανάρτησης κριτικής για κάποιον Επαγγελματία-Συνεργάτη, αυτή θα πρέπει να είναι γόνιμη και αντικειμενική, εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και ο Νόμος.

 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

4.1 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δύνανται να συμβάλλονται με την Εταιρεία είτε με την πλήρη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στον Ιστότοπο, είτε με ad hoc σύμβαση που θα καταρτίσουν με την Εταιρεία ανάλογα με την μορφή και το πλαίσιο της συνεργασίας τους, στο οποίο καθορίζεται και το κόστος συμμετοχής τους στον Ιστότοπο, είτε σε μορφή περιοδικής συνδρομής είτε μέσω άλλου τύπου κοστολόγησης ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας κατά περίπτωση.

4.2 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τόσο το περιεχόμενο στο παρόν Γενικό Πλαίσιο Όρων Χρήσης, όσο και κάθε επιμέρους όρο που τίθεται με τις ad hoc κατά περίπτωση συμβάσεις που ενδέχεται να καταρτίσουν με την Εταιρεία, ενώ οφείλουν, κατά την συνεργασία τους με τον Ιστότοπο να τηρούν κάθε θεσπισμένη νομική διάταξη τόσο του Εθνικού, όσο και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο όπως ισχύει (NETIQUETTE), ενώ απαγορεύεται να προβαίνουν σε πράξεις ή να διαμορφώνουν πρακτικές που παραβιάζουν τα δικαιώματα του Καταναλωτή, συνιστούν παραπλανητική διαφήμιση ή συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό τόσο ως προς τους λοιπούς συνεργάτες του Ιστοτόπου όσο και προς τον ίδιο τον Ιστότοπο.

4.3 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δεσμεύονται και αναλαμβάνουν πλήρως την σχετική ευθύνη ότι θα παρέχουν προς τον Ιστότοπο τα πραγματικά τους προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά την επωνυμία, την διεύθυνση της επαγγελματικής τους έδρας, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους και του ορισμένου για την επικοινωνία με τον Ιστότοπο και τους επισκέπτες, τους χρήστες ή τα μέλη του προσώπου τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, αριθμοί fax, διεύθυνση e-mail, domain names των επαγγελματικών τους ιστοσελίδων κ.λπ.), το ακριβές πεδίο δραστηριότητάς τους και τις κατηγορίες των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά, ως και κάθε άλλη πληροφορία ή ψηφιακό αρχείο που θα διαθέσει στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή, ούτε να οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόκληση αναληθών παραστάσεων σε τρίτους ή να αποβλέπουν στην με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, τα ως άνω παρεχόμενα στοιχεία δεν θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις του Συντάγματος και του Αστικού, Ποινικού και Εμπορικού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Διαφήμισης, στον Αθέμιτο Ανταγωνισμό, στην Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία και στην Προστασία της Προσωπικότητας, ούτε να περιέχουν ή να γεννούν κάθε είδους διακρίσεις που βαίνουν σε βάρος της αξίας του ανθρώπου ως και κάθε μορφής ζωής, ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

4.4 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες συναινούν ρητά διά του παρόντος και με την παροχή των ως άνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων ότι παρέχουν προς την Εταιρεία την ρητή συναίνεσή τους αυτά να τηρηθούν σε βάση δεδομένων με κατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και το είδος των παρεχόμενων από αυτούς Υπηρεσιών που η Εταιρεία τηρεί και να χρησιμοποιηθούν τόσο από την τελευταία και από κάθε πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από αυτήν για κάθε σχετική με την λειτουργία του Ιστοτόπου επικοινωνία, ως και από κάθε τρίτο πρόσωπο, χρήστη του Ιστοτόπου ή Συνεργάτη της, κατόπιν αιτήματός του για την παροχή κάποιας Υπηρεσίας από αυτόν ή την παροχή οικονομικής προσφοράς. Η επικοινωνία θα μπορεί να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως e-mail, sms ή τηλεφωνική κλήση.

4.5 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δεσμεύονται να προωθούν μέσω του Ιστοτόπου τις παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες κατά τρόπο σύμφωνο με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, απέχοντας από κάθε πρακτική που συντείνει ή μπορεί να συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο σε παραπλάνηση του καταναλωτή κατά τα οριζόμενα στον ν. 2251/1994 περί προστασίας Καταναλωτή όπως ισχύει, το ΠΔ 131.2003 και την κείμενη νομοθεσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και απέχοντας από οποιαδήποτε πρακτική ικανή να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στο δίκτυο, όπως μαζική αποστολή μηνυμάτων («spaming») ή μαζική συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων χρηστών με σκοπό την διαφήμιση εκτός του Ιστοτόπου.

4.6 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να σέβονται και να συμβάλλουν στην διαφύλαξη της ορθής και ακώλυτης λειτουργίας του Ιστοτόπου, μεριμνώντας ώστε όλες οι πληροφορίες ή τα ψηφιακά αρχεία που θα αναρτά ή θα διοχετεύει στον Ιστότοπο θα είναι απολύτως ελεγμένα με δική του μέριμνα ώστε να μην περιέχουν οποιοδήποτε κακόβουλο ή εν γένει βλαβερό λογισμικό (malware) που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή καθυστέρηση στους servers ή τα συστήματα της Εταιρείας και παντός τρίτου με τον οποίο αυτή συνεργάζεται, και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρονικές συσκευές ή τους servers των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή μελών του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά ιούς, trojans, worms κ.λπ., ούτε κάποιο άλλο αρχείο ή λογισμικό που θα παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα της Εταιρείας, των εργαζομένων σε αυτήν, των λοιπών επαγγελματιών-συνεργατών της και κάθε επισκέπτη, χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους του Ιστοτόπου. 

4.7 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου με την έναρξη της συνεργασίας τους με την Εταιρεία και τον Ιστότοπο, παρέχουν ρητά την συναίνεσή τους να δέχονται κάθε είδους επικοινωνίες, προσκλήσεις, αιτήματα των επισκεπτών, χρηστών ή μελών του Ιστοτόπου για οικονομικές προσφορές στα πλαίσια της περιγραφόμενης στο υπό 2 του παρόντος Λειτουργίας του Ιστοτόπου. 

4.8 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δεσμεύονται, με την επιφύλαξη ειδικότερης σύμβασής τους με την Εταιρεία, να ανταποκρίνονται άμεσα ή σε κάθε περίπτωση στον απολύτως αναγκαίο χρόνο σε κάθε επικοινωνία της Εταιρείας ή χρήστη των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου της με αυτούς.

4.9 Σε περίπτωση αιτήματος οικονομικής προσφοράς από επισκέπτη, χρήστη ή εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου, οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου να χορηγούν πλήρεις και αναλυτικές οικονομικές προσφορές, τις οποίες να κοινοποιούν είτε στον Ιστότοπο είτε στον αιτήσαντα αυτή χρήστη των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου, ανάλογα με τον κατά περίπτωση οριζόμενο από τον Ιστότοπο τρόπο. Η προσφορά αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις κάθε είδους δαπάνες και φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις του Επαγγελματία και τον δεσμεύει απολύτως απέναντι στον Ιστότοπο και τον χρήστη των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου, ώστε δεν δύναται να την αυξήσει, άμεσα ή έμμεσα, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια της παροχής των προσφερόμενων κατόπιν σχετικής αίτησης Υπηρεσιών. 

4.10 Σε περίπτωση συνεργασίας του Επαγγελματία-Χρήστη με χρήστη των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου στα πλαίσια της λειτουργίας του, ο πρώτος οφείλει να επιδεικνύει τον δέοντα επαγγελματισμό και επιμέλεια κατά την παροχή των Υπηρεσιών του.

4.11 Ο Επαγγελματίας-Χρήστης του Ιστοτόπου έχει ενημερωθεί και αποδέχεται διά του παρόντος ότι στον Ιστότοπο δύναται να προβάλλονται θετικές ή και αρνητικές κριτικές της προσφερόμενης υπηρεσίας που παρείχε σε κάποιον χρήστη μέσω του Ιστοτόπου, η οποία δύναται ενδεικτικά να περιλαμβάνει βαθμολογίες ή και σχόλια απευθείας από τον χρήστη των υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5.1 Η Εταιρεία μπορεί μέσω του Ιστοτόπου να πωλεί διαφημιστικό χώρο, να παρέχει άδεια χρήσης ή και να παρουσιάζει οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα, ιδιότητα, σύνδεσμο, δικαίωμα προώθησης ή και διανομής στα πλαίσια της λειτουργίας της. 

5.2 Η Εταιρεία έχει ασφαλώς το δικαίωμα να διατηρεί όλο το εισόδημα που παράγεται από κάθε πώληση ή παροχή άδειας χρήσης των εν λόγω διαφημιστικών μηνυμάτων, ιδιοτήτων, συνδέσμων ή δικαιωμάτων προώθησης ή διανομής ή παραχώρησης διαφημιστικού χώρου στον Ιστότοπο, καθορίζοντας κατά την κρίση της την τιμολογιακή της πολιτική σε συμφωνία με τους διαφημιζόμενους.

5.3 Οι συναλλαγές του Αποδέκτη με τους διαφημιζόμενους τις διαφημίσεις των οποίων εντοπίζει μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες ή της πληρωμής και παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών, και όλοι οι λοιποί όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές, συνάπτονται αποκλειστικά ανάμεσα στον Αποδέκτη και τους διαφημιζόμενους και η Εταιρεία ρητά συμφωνείται ότι δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους ενδέχεται να υποστεί ο Αποδέκτης ως αποτέλεσμα των εν λόγω συναλλαγών ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας διαφημιζόμενων στις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

6.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

6.1 Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε το σύνολο των παρεχόμενων πληροφοριών και στοιχείων μέσα από τον Ιστότοπο να είναι πλήρη, ακριβή, ορθά και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ωστόσο, ρητά συμφωνείται διά του παρόντος ότι ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία σε περίπτωση κατά την οποία προβληθούν στον Ιστότοπο πληροφορίες ή στοιχεία ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητικά, καθώς αυτά δημοσιεύονται στα πλαίσια της λειτουργίας του Ιστοτόπου από τον εκάστοτε χρήστη ή επαγγελματία, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητά τους.

6.2  Η Εταιρεία, καίτοι καταβάλει κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη και άνευ κακόβουλων λογισμικών λειτουργία της Ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται, αν από την επίσκεψη στον Ιστότοπο, το τερματικό του επισκέπτη ή του χρήστη υποστεί κάποια βλάβη από κακόβουλο λογισμικό και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαθιστά στο τερματικό του κατάλληλα λογισμικά ανίχνευσης κακόβουλων υλικών.

6.3 Η Εταιρεία εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους για την προάσπιση των συστημάτων της και την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου. Ωστόσο, κάθε αντισυμβαλλόμενός της και χρήστης των υπηρεσιών της και κάθε Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι η αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη αν χωρίς δική της υπαιτιότητα και ένεκα κακόβουλης παρέμβασης τρίτων διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία ή διακοπεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την άμεση αποκατάστασή της λειτουργίας του.

6.4 Καίτοι η Εταιρεία συνεργάζεται με διακεκριμένους στο είδος τους Επαγγελματίες, ωστόσο δεν εμπλέκεται και δεν ευθύνεται για την ποιότητα, την εγκυρότητα, την τιμολόγηση και όλο εν γένει το φάσμα των παρεχόμενων από αυτούς Υπηρεσιών, για τα οποία οι ίδιοι οι Επαγγελματίες, είτε πρόκειται για Επαγγελματίες-Συνεργάτες είτε για online Συμβούλους φέρουν όλη την ευθύνη. 

6.5   Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή και να απαγορεύει την χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη ή Επαγγελματία που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος, ο οποίος και δεν δύναται να εγγραφεί στις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου εκ νέου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 

6.6 Η εταιρία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της και να αξιώσει αποζημιώσεις από τους συμβαλλόμενους συνεργάτες της, σε περίπτωση εκ μέρους τους παραβίασης των Όρων Χρήσης η των δικαιωμάτων συνεργαζόμενων εταιριών ή/και τρίτων.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1 Η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, είτε αφορά σε εγγεγραμμένο μέλος είτε σε Επαγγελματία-Συνεργάτη οποτεδήποτε, ακόμα και χωρίς σπουδαίο λόγο, με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη σε αυτόν με κάθε πρόσφορο μέσο. Ιδίως δε δύναται να καταγγείλει την παρούσα λόγω μη καταβολής της εκάστοτε καθοριζόμενης περιοδικής συνδρομής των αντισυμβαλλομένων της ή γενικότερα του καθορισμένου αντιτίμου που αντιστοιχεί στην παροχή των Υπηρεσιών της ή αν υπάρξει εύλογη υπόνοια για αθέμιτη ή κακόβουλη ή ζημιογόνα χρήση του Ιστοτόπου από αυτούς, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

7.2 Το εγγεγραμμένο μέλος ή ο Επαγγελματίας-Χρήστης δύνανται επίσης να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε και να διαγραφούν από τον Ιστότοπο ακόμα και χωρίς σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν καταβληθείσα συνδρομή ή αντίτιμο για την παροχή των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου, θα καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας ως από σήμερον και εις το παρόν ομολογούμενη ως δίκαιη, εύλογη και νόμιμη ποινική ρήτρα που καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας.

7.3 Το παρόν αποτελεί ένα σύνολο τόσο με το Προσάρτημα Προσωπικών Δεδομένων, Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και της Πολιτικής Απορρήτου, ενώ υπερισχύει και συμπληρώνει κάθε ειδικότερη συμφωνία με τους χρήστες των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή τους Επαγγελματίες-Χρήστες αυτού.

7.4 Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει κατά την απόλυτη κρίση της σε τροποποίηση τόσο του παρόντος όσο και των ειδικότερων συμφωνιών που έχει καταρτίσει τόσο με τους χρήστες των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου όσο και με τους Επαγγελματίες-Χρήστες αυτού, η οποία σε κάθε περίπτωση θα γίνεται εγγράφως και θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή της στον Ιστότοπο, η οποία κατά ρητή συμφωνία των μερών θα ισχύει ως κοινοποίηση της τροποποίησης. Τόσο ο Αποδέκτης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου όσο και ο Επαγγελματίας-Χρήστης οφείλουν με δική τους ευθύνη να ελέγχουν πριν από κάθε χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου τυχόν τροποποίηση του παρόντος και σε περίπτωση που διαφωνούν με αυτήν, να απέχουν από την επίσκεψή τους στον Ιστότοπο και την χρήση των Υπηρεσιών του, άλλως θα τεκμαίρεται άμεσα η ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτούς της τροποποίησης.

7.5  Η προκείμενη σύμβαση χρήσης και άπαντες οι όροι που περιλαμβάνονται διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές σχετικές διεθνείς διατάξεις.

7.6  Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ. 

7.7 Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για κάθε δικαίωμά του που θίγεται αναφορικά με την παρούσα, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης αυτού και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής του ιδιοκτησίας.

7.8 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και ρητά αναγνωρίζονται ως αρμόδια Δικαστήρια επίλυσης της διαφοράς τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. 

8. Παράρτημα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

8.1 Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών της πλατφόρμας stoferno που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στους συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακούς τόπους (www.stoferno.gr) από την «εταιρεία» προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην «εταιρεία» ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

8.2 Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «εταιρεία» ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της «εταιρείας» ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας και των συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων (www.stoferno.gr) συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «εταιρείας» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «εταιρείας» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

8.3 Η «εταιρεία» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

8.4 Η «εταιρεία» παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας “ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ” και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλόλητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η «εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

9. Παράρτημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το παρόν περιγράφει την πολιτική της «εταιρείας» σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους χρήστες των σελίδων της. Ειδικότερα, οράτε κατωτέρω το σχετικό κείμενο συμμόρφωσης με τους κανόνες του GDPR.

9.1 Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη του αποδέκτη στις σελίδες της εταιρείας και κατά την χρήση των υπηρεσιών της είναι πιθανό να ζητηθεί η δήλωση στοιχείων που τον αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.) ή η παροχή εγγράφων ταυτοποίησης (αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (πληρωμές, badges, newsletters, διαγωνισμοί chats, Web2SMS κλπ.) προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας, στην οποία έχει ήδη ρητά συγκατατεθεί.

Διευκρινίζεται ότι η «εταιρεία» δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ.) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της «εταιρείας» προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. H «εταιρεία» ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της «εταιρείας» και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την «εταιρεία». Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

9.2 Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην «εταιρεία» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των σχετικών Νόμων που αναφέρονται στα προσωπικά δεδομένα.

9.3 Χρήση cookies

Η «εταιρεία» (η ίδια ή/και σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες εξειδικευμένες προς τούτο) συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών και την βελτίωση της λειτουργικότητας του, ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies, web beacons κλπ. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής στον διαδικτυακό τόπο οι σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει. Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση.) Οράτε κατωτέρω το σχετικό κείμενο ¨Όροι χρήσης cookies¨

9.4 Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της «εταιρείας» στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την «εταιρεία» ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

9.5 Σχόλια και περιεχόμενο χρηστών 

Το περιεχόμενο που μπορούν να δημοσιεύσουν στο stoferno.gr οι χρήστες, όπως κείμενα, εικόνες και video – ή links προς άλλα Websites είναι εξ αρχής – και παραμένει και κατόπιν της δημοσίευσής του – στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι το stoferno διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του stoferno μπορεί να εκτεθούν σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοούν και αποδέχονται ότι το stoferno δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από χρήστες.

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο site:

Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.

Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.

Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.

Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, το stoferno τον ενθαρρύνει να επικοινωνήσει με την εταιρεία προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και το stoferno δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνο για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.

 

10. Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της STOFERNO

Οι όροι και προϋποθέσεις υπηρεσιών της STOFERNO (οι «Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών») που ισχύουν για τις υπηρεσίες μεταφορών και συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, διέπουν τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών μεταφορών και συναφών υπηρεσιών της που αποκτώνται μέσω αυτού του ιστότοπου, επιπλέον οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων που μπορεί να ισχύουν για μια τέτοια συναλλαγή, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της Εταιρείας ενσωματώνονται δια της παρούσας στους Όρους Χρήσης, έτσι ώστε όλες οι παραπομπές που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν, στο βαθμό που ισχύει, τους Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της STOFERNO.

Η STOFERNO παρέχει μία περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη επιδεχόμενη υπο-αδειοδότηση και ανακλητή άδεια στον χρήστη (α) για την πρόσβαση και τη χρήση μόνο της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των πληροφοριών, μόνο με τον τρόπο που παρουσιάζεται από την STOFERNO, και (β) για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστών και δικτύων της STOFERNO που παρέχονται στην Ιστοσελίδα μόνο με τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά από αυτήν. Με την εξαίρεση της περιορισμένης αυτής άδειας, η STOFERNO δεν μεταβιβάζει με την άδεια που σας παρέχει για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα κανένα δικαίωμα επί των συστημάτων της, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω των Συστημάτων STOFERNO, του Περιεχομένου, των Υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ιδιοκτησίας της STOFERNO. Με την εξαίρεση όσων απαιτούνται από το Νόμο και των ρητών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο παρόν, κανένα στοιχείο περιεχομένου ή/και καμία πληροφορία δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε αποσυμπίληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστών, αναμετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσον, επαναπώληση ή επαναδιανομή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της STOFERNO. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε υλοποίηση, πώληση, προσφορά για πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, επίδειξη, δημόσια εκτέλεση, εισαγωγή, διανομή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν διαθέτετε τη ρητή σχετική άδεια της Εταιρείας.

11. Περιορισμοί στη χρήση της Ιστοσελίδας

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

(α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας.
 (β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας.
 (γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την STOFERNO.
 (δ) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.
 (ε) Ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες μόνο σε πελάτες της STOFERNO.
 (στ) Δεν επιτρέπεται η σύνδεση και η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Συστημάτων ή των Υπηρεσιών της STOFERNO με τρόπο που, κατά την κρίση της STOFERNO, επιδρά αρνητικά στην απόδοση ή τη λειτουργία των Συστημάτων STOFERNO, των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας ή παρεμβάλλεται στη δυνατότητα εξουσιοδοτημένων χρηστών για πρόσβαση στα Συστήματα STOFERNO, τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα.
 (ζ) Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της STOFERNO.

12. Πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας σε Συστήματα και Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή

Η χρήση και η πρόσβασή σας στα Συστήματα και τις Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή διέπονται από τους ακόλουθους όρους:

(α)  Τα “Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή” αποτελούνται από τα συστήματα της STOFERNO που χρησιμοποιούνται για την παροχή της δυνατότητας αναζήτησης, εύρεσης χρόνου διακίνησης, εντοπισμού σημείων STOFERNO, επαλήθευσης διευθύνσεων, και άλλων λειτουργιών και πληροφοριών που σχετίζονται με την αποστολή δεμάτων μέσω της STOFERNO.  Τα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή και οι Πληροφορίες που εξάγονται από αυτά τα συστήματα (“Πληροφορίες αποστολής”) προορίζονται για χρήση από εσάς μόνο σε συνδυασμό με δέματα που έχουν αποσταλεί από εσάς ή για λογαριασμό σας και για κανέναν άλλο σκοπό. 
 (β)  Τα Συστήματα και οι Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή αποτελούν ιδιοκτησία της STOFERNO.  Η STOFERNO σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αναζήτησης στα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή μόνο για την αναζήτηση δεμάτων που έχουν παραδοθεί από σας ή για σας στην STOFERNO για παράδοση, και για κανέναν άλλο σκοπό.  Χωρίς περιορισμό, δεν έχετε εξουσιοδότηση για τη διάθεση αυτών των πληροφοριών αποστολής μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ούτε για την αναπαραγωγή, τη διανομή, την αντιγραφή, την αποθήκευση, τη χρήση ή την πώληση των πληροφοριών αποστολής για εμπορικό όφελος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της STOFERNO.  Πρόκειται για μια προσωπική υπηρεσία, και συνεπώς το δικαίωμά σας για χρήση των συστημάτων που σχετίζονται με την αποστολή και των πληροφοριών αποστολής δεν μπορεί να εκχωρηθεί.  Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους αυτούς είναι μη εξουσιοδοτημένη και απαγορεύεται αυστηρά.
 (γ)  Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή αυτόματες συσκευές αναζήτησης, robots ή εργαλεία επαναληπτικής συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, ρουτίνες, συμβολοσειρές, ή άλλοι μηχανισμοί με παρόμοια λειτουργικότητα.

13. Υποβολές

Η STOFERNO δεν δέχεται ιδέες, έννοιες ή τεχνικές για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας (“Σχόλια”).  Εάν ληφθούν τέτοια σχόλια, αναγνωρίζετε ότι (α) δεν θα θεωρηθούν εμπιστευτικά η ιδιόκτητα, (β) η STOFERNO και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση διατήρησης εμπιστευτικότητας γι’ αυτές τις πληροφορίες, και (γ) η STOFERNO θα έχει απεριόριστο, ανέκκλητο και απαλλαγμένο από την καταβολή δικαιωμάτων (royalties) δικαίωμα χρήσης, γνωστοποίησης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, παρουσίασης, διανομής και εκμετάλλευσης των εν λόγω σχολίων με τον τρόπο που θα επιλέξει. 

14. Τερματισμός

Συμφωνείτε ότι η STOFERNO, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, των συστημάτων της STOFERNO, των υπηρεσιών, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.  Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει.   Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τα Συστήματα STOFERNO, τις Πληροφορίες ή τις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.  Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η STOFERNO δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τα Συστήματα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

15. Απαγόρευση

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους χρήσης ή οποιοδήποτε από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας στα πλαίσια των παρόντων Όρων χρήσης.  Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο μη έγκυρος, η ακυρότητα του εν λόγω όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων Όρων χρήσης, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ.  Η παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους χρήσης δεν θεωρείται ότι συνιστά περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή την προϋπόθεση ή από οποιονδήποτε άλλο όρο ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

16. Εξυπηρέτηση πελατών

Ερωτήσεις, διευκρινίσεις, σχόλια και πάσης φύσεως άλλη επικοινωνία που αφορούν την Ιστοσελίδα μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της STOFERNO.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Δήλωση – Αποκτώντας και διατηρώντας πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό αποδέχεστε ρητά και την ακόλουθη Πολιτική χρήσης cookies.

Τελευταία Αναθεώρηση του παρόντος : 01/06/2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies) 

ΓΕΝΙΚΑ

Η «Εταιρεία» τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της «Ιστοσελίδας». Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μπισκότα – COOKIES, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας. Θεωρούμε σημαντικό ο χρήστης να έχει ενημέρωση σχετικά με τα ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας αλλά και για ποιους λόγους τα χρησιμοποιούμε. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση αλλά και η καλύτερη και ασφαλέστερη πλοήγηση στον ιστότοπο της Εταιρείας μας.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookie);
 Tα ηλεκτρονικά μπισκότα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους. Η αποδοχή και η χρήση των cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στον τερματικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε, όπως για παράδειγμα PC, Smartphone, tablet, ούτε στα αρχεία που φυλάσσετε σε αυτόν.

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ cookies

Χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας Cookies;

Πράγματι κάνουμε χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών μπισκότων με κύριο σκοπό να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας ¨stoferno.gr¨ πιο λειτουργική και προσφιλέστερη προς τους χρήστες μας, βελτιώνοντας τη γενική λειτουργία της, τη σωστή και ταχεία περιήγηση, την εύκολη σύνδεση και την ομαλή μετακίνηση στις επιμέρους σελίδες μας.

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη στις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» αλλά και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την αγοραστική εμπειρία, τη δομή, το περιεχόμενο και την αμεσότητα της ιστοσελίδας μας. Επίσης, με τη χρήση των cookies επιτυγχάνουμε τη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας του e-shop της Εταιρείας μας καθώς και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που πιθανόν προκύπτουν.

ΕΙΔΗ Cookies που χρησιμοποιούμε.

 Η «Ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies και ειδικά:

Τα «προσωρινά cookies»(session cookies) για τους παρακάτω σκοπούς:

– Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log in) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.

– Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»

– Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.

– Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:

– Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

– Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Cookies που χρησιμοποιούμε.

1) Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wish-list. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop αλλά υποβαθμίζεται και η προσωπική εμπειρία πλοήγησης μιας και βασικές για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) λειτουργίες υπολειτουργούν.

2) Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του stoferno.gr.

3) Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγηση σου στον ιστότοπο / site μας, ώστε να μπορούμε κατόπιν εμείς αναλογικά να προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες του χρήστη. Με αυτά τα cookies δημιουργείται μια εξατομικευμένη εκδοχή του stoferno.gr με αποτέλεσμα να βρίσκει ο χρήστης πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητά.

4) Cookies διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις πιο σχετικές με τον εκάστοτε χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών με στόχο τον περιορισμό των μαζικών, ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων για τον χρήστη. Παράλληλα, βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών.

5) Cookies Analytics

Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και παρέχουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του ιστότοπου / site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε στον χρήστη.

Συγκεκριμένα:

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο stoferno.gr.

To stoferno.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εξαίρεσή του από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον Browser ώστε να ενημερώνεται κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και επομένως να αποφασίζει τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

To stoferno.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

To stoferno.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:

Χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.

To stoferno.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.

To stoferno.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της stoferno.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό της stoferno.gr.

To stoferno.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Παρακαλώ εντόπισε το σημείο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στην κορυφή της παρούσας σελίδας, για να δεις πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιμη στον Ιστοχώρο.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σου στον Ιστοχώρο μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Cookies ειδικότερα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς και γι’ αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση.  Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να έχετε επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ανατρέξτε στο μενού “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης (browser)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ περί δεδομένων για εκτελεσθείσες συναλλαγές. 
 Πως Δίνεται η Συγκατάθεση για την Αποδοχή της Παραπάνω Χρήσης Cookies από τον χρήστη; Με την είσοδο του χρήστη στην κεντρική σελίδα της «Ιστοσελίδας» λαμβάνει γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που ο χρήστης αποφασίσει να περιηγηθεί σε υποσελίδες της «Ιστοσελίδας» και εφόσον έχει ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό φυλλομετρητή, παρέχει ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεση για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από την περιήγηση εντός της «Ιστοσελίδας» ή να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή.

Πως μπορεί ο χρήστης να απενεργοποιήσει τη χρήση Cookies;
 Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή, αναλόγως του φυλλομετρητή προτείνουμε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

Τέλος, η Εταιρεία μας παραμένει πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και περαιτέρω διευκρίνηση και ερώτηση επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.